Pengenalan Kepada Buddhisme

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhasa!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Selamat Datang

Selamat datang ke Laman Web Pengenalan Kepada Buddhisme yang pertama. Tujuan utama laman web ini adalah untuk menyebarkan ajaran Gautama Buddha, dan seterusnya memberi peluang kepada masyarakat bukan muslim yang berminat untuk mempelajari dan mengenali ajaran Buddha (Dhamma) di dalam bahasa Malaysia.

Laman web ini sentiasa dikemaskini. Dari masa ke masa, teks-teks di dalam bentuk HTML, pdf dan ".doc" akan dimasukkan ke laman ini. Kebanyakan teks dan bahan yang terdapat di dalam laman ini diperolehi daripada Persatuan Buddha Wakaf Bharu, iaitu sebuah persatuan buddhis di negeri Kelantan, Malaysia. Ia sejak tahun 80-an lagi telah bergiat secara aktif menterjemahkan bahan-bahan Dhamma dari bahasa Inggeris/Cina ke bahasa Malaysia untuk masyarakat bukan muslim di negeri tersebut. Bahan-bahan tersebut juga telah digunakan untuk kelas-kelas Dhamma yang diadakan di beberapa buah kawasan di Kelantan yang majoriti penduduknya menggunakan bahasa Malaysia sebagai medium perantaraan. Segala komen dan cadangan untuk memperbaiki dan mempertingkatkan kualiti laman ini adalah amat dialu-alukan.

"Pemberian Dhamma mengatasi segala pemberian lain"
-Dhammapada, 103.

Sumangala

 

Pengumuman

Projek Terjemahan Buku
What Buddhist Belive

Bantuan diperlukan!

Maklumat Lanjut

5 Mei 2002
Bahan-bahan projek terjemahan buku "What Buddhist Believe" (belum siap) dimasukkan dengan harapan dapat mencari bantuan daripada pembaca. Sedikit perubahan hasil cadangan pembca pada dhammapada.

Artikel / Teks Buddhisme dalam Bahasa Malaysia

Anda juga boleh download dokumen-dokumen dalam bentuk fail word dan pdf, rujuk kepada https://dhamma-bm.tripod.com/pdf/  atau https://dhamma-bm.tripod.com/doc/

  Koleksi Sutta

 Buku (Terbaru)

 

  Riwayat Hidup Buddha, Dhammapada & Jataka

  Meditasi & Pengembangan Minda

 

  Doktrin-doktrin Utama

  Pengetahuan Am

 

 

  Perkembangan Buddhisme di Malaysia

  Kelas Dhamma Jumaat Kelantan 

 

 


Sila e-mail kepada saya untuk cadangan ataupun komen saudara/saudari.........
E-mail saya : Sumangala

Last updated on  11 June 2001