Buddhisme dalam Bahasa Malaysia

RIWAYAT HIDUP SAKYAMUNI BUDDHA - FAKTA-FAKTA RINGKAS

 1. Nama:
 • Kaum: Sakya
 • Keluarga: Gotama (P), Gautama (S)
 • Sendiri: Siddhattha (P), Siddhartha (S)
 • Setelah Pencerahan: Sakyamuni Buddha.
 1. Tempat lahir:
 • India Tengah. Kapilavatthu(P), Kapilavastu(S). Di Taman Lumbini(S).

 1. Ahli keluarga :
 • Bapa: Raja Suddhodana
 • Ibu: Permaisuri Maha Maya
 • Ibu tiri: Permaisuri Maha Pajapati Gotami
 • Isteri: Yasodhara
 • Anak: Rahula
 1. Tahun lahir :
 • 623SM (WORLD FELLOWSHIP OF BUDDHISTS, 1950, COLOMBIA,SRI LANKA.)

5. Motif untuk mendapatkan Pencerahan :

 • Apa yang ternampak di kalangan manusia :

- Masalah perkauman: Brahmana, Ksatriya, Vaisya dan Sudra.

- Tiada keadilan.

 • Apa yang ternampak di sawah padi :

- Masalah organisme: Petani merotan lembu. Lembu mengeluarkan serangga dan cacing dari tanah. Burung-burung makan serangga dan cacing.

- Organisme hidup dengan bunuh-membunuh di antara mereka.

 • Apa yang ternampak di 4 sudut di bandar :

- Masalah hidup: orang tua, pesakit dan mayat. Dukkha, Anicca.

- Seorang pertapa: gembira dan tenteram.

6. Meninggalkan keluarga dan mendapat Pencerahan :

 • Meninggalkan keluarga pada umur 29. Mempraktik cara melampau selama 6 tahun, kemudian mempraktik Jalan Tengah.
 • Mewndapat Pencerahan pada umur 35, 588SM.
 • Menyebar ajaranNya selama 45 tahun.

Dasar ajaran:

  1. KEADILAN: membasmi perkauman, taraf lelaki dan perempuan adalah sama, menegaskan dayausaha diri, tidak bergantung pada Tuhan.
  2. KEBEBASAN: menyoal
  3. CONTOH TAULADAN
  4. MENGAJAR MENGIKUT DAYA PENERIMA
  5. MENGHORMATI KELUARGA DAN NEGARA

7. Memasuki Nibbana (P), nirvana (S) di antara 2 batang pokok sala di Kusinagara pada umur 80, 543 SM. Kematian kerana diracun oleh Cunda? Mengikut Pali Tipitaka: Beliau makan Sukaramaddaya (sejenis cendawan yang susah dihadam).

8. Kesimpulan : a) Mendapat Pencerahan melalui manusia.

b) Memahami keadaan sekitar dengan lebih mendalam.

c) Menghormati Buddha.