KENAPA MEMILIH AGAMA BUDDHA?

oleh Bhante Dr. K. Sri Dhammananda

 

 

ASAS AGAMA

Sebelum kita membincangkan persoalan 'Kenapa memilih agama Buddha', kita harus tahu bagaimanakah idea tentang agama mula-mula muncul di dalam pemikiran manusia.

 

            Beribu-ribu tahun dahulu, setelah menyaksikan banyak peristiwa yang menakjubkan, manusia mula memikirkan tentang pelbagai fenomena semulajadi di dalam alam ini. Adakalanya mereka terpaksa menderita disebabkan oleh malapetaka dan peristiwa yang mengerikan. Kadangkala fenomena itu membawa keuntungan.        

 

Mereka mula berikhtiar untuk mencari jalan untuk menghalang berulangnya peristiwa yang menyebabkan ketakutan, penderitaan, tekanan emosi, syak wasangka dan sebagainya. Mereka sedia maklum bahawa kebanyakan peristiwa ini adalah di luar bidang pengetahuan mereka. Justeru itu, mereka berasa bahawa terdapat suatu kuasa luar yang ghaib di sebalik semua peristiwa yang luar biasa itu; mungkin "tuhan atau dewa".

 

Upacara mengorbankan binatang dan menyembah diadakan dengan harapan dapat memuja kuasa luar biasa ini. Apabila tuah datang, mereka akan mengadakan majlis kesyukuran sebagai tanda berterima kasih kepada tuhan kerana mereka berpendapat mungkin tuhan yang bertanggungjawab di sebalik tuah itu. Mereka berharap mendapat perlindungan daripada tuhan melalui upacara keagamaan seperti ini supaya tidak menghadapi banyak kesulitan dalam kehidupan. Dengan berkembangnya konsep ini, upacara dan perayaan keagamaan pun mula  berkembang. Masyarakat yang berlainan mengadakan perayaan yang berbeza mengikut keperluan serta kedudukan geografi mereka. Dengan bertambahnya upacara pemujaan ini serta falsafah di sebaliknya, 'agama' menjadi satu bahagian intrinsik di dalam setiap tamadun manusia. Asas agama pada mulanya adalah untuk kemandirian manusia yang berpunca daripada syak wasangka dan salah faham tentang hidup serta fenomena semula jadi alam yang mengerikan. Kesemua ini merupakan asas bagi!agama sebagaimana bahan-bahan seperti batu-bata, simen  dan tanah digunakan untuk membina asas bagi sesebuah bangunan.           

 

Agama kemudian dikayakan lagi dari segi rupanya supaya kelihatan menarik dengan memperkenalkan unsur keyakinan, pemujaan, penyembahan, etika, moral serta nazar yang kesemuanya dijalankan ke atas nama tuhan demi mengawal umat manusia. Mereka juga berharap dapat mencapai satu alam kebahagiaan yang berkekalan serta ketenangan roh.

 

 

ASAS AGAMA BUDDHA

Beberapa ratus tahun kemudiannya, satu agama baru, agama Buddha muncul. Buddha tidak memperkenalkan atau menggunakan sebarang daripada kepercayaan kuno itu. Beliau tidak mengeksploitasi konsep tuhan, teori roh, syurga atau neraka yang berkekalan untuk membentuk agama Buddha. Beliau tidak mengeksploitasi ketakutan manusia atau salah faham mereka tentang fenomena yang berlaku di dalam alam semesta untuk menyokong ajarannya. Beliau tidak menuntut umatnya menerima ajarannya dengan membuta tuli atau mengadakan upacara yang sia-sia. Beliau tidak menggalakkan amalan menyeksa diri  atau  menurunkan  hukum yang wajib untuk pengikutnya. Beliau tidak menuntut kewibawaan sebarang kuasa ghaib untuk mengukuhkan hujahannya. Buddha juga telah memperkenalkan banyak perkara seperti sifat sebenarnya kehidupan duniawi, fenomena alam dan kosmik, ciri  sebenar  minda dan  jasad,  kaitan juzuk dan tenaga, moral, perkembangan spirituil, disiplin, latihan pemikiran mental, pengetahuan, kearifan dan Pencerahan Sempurna. 

 

Beberapa konsep yang diajarnya juga terdapat di dalam agama lain,  misalan  karma - hukum sebab dan akibat serta etika-etika tertentu. Akan tetapi Buddha tidak mengajarinya dengan cara yang sama atau memberi pengertian yang sama kepadanya. Beliau telah memperbaiki dan memperkenalkan secara saintifik dan rasional.

 

 

AGAMA YANG BEBAS

Agama Buddha bukanlah satu gabungan beberapa agama atau idea-idea agama yang berbeza. Buddha tidak mengambil ajaran daripada agama lain, mengumpulkannya dan kemudian memperkenalkannya sebagai agama Buddha. Sebaliknya, beliau menyedari bahawa tiada seorang guru agama pun yang dapat menemui kebenaran mutlak dan jalan untuk membebaskan  diri daripada belenggu hidup. Beliau menerangkan bahawa guru agama lain hanya dapat mencapai tahap tetentu sahaja di dalam pencapaian kuasa duniawi dan perkembangan spirituil mereka. Mereka masih tidak dapat mencapai minda yang suci sepenuhnya atau membebaskan diri daripada tanggapan yang salah, khayalan, kejahilan, kecemaran minda, salah faham, imaginasi dan kepercayaan yang karut.

 

Tujuan sebenarnya suatu 'agama' boleh difahami apabila kita mengkaji cara Buddha memperkenalkan "jalan hidup beragama yang mulia" ini.  Jika  kita  menggunakan  istilah  'agama'  apabila  membincangkan ajaran Buddha, kita juga harus memahami tafsiran berlainan yang diberikan bagi istilah ini oleh pengikut agama lain. Justeru itu, sesiapa pun dapat memahami mengapa agama Buddha diperlukan walaupun terdapat begitu banyak sekali agama lain di dalam dunia ini.

 

 

KETIADAAN DOGMA

Buddha telah berjaya menyingkirkan beberapa tanggapan yang salah yang menjadi  pegangan manusia selama beberapa ribu tahun. Tanggapan bahawa roh itu adalah suatu entiti yang berkekalan dan diwujudkan oleh tuhan terpaksa ditolak apabila Buddha memberikan beberapa hujah yang konkrit dan bernas untuk menyangkal kewujudan sesuatu entiti yang berkekalan selama-lamanya. Tanggapan ini hanyalah suatu khayalan sahaja. Tanggapan ini adalah seperti pelangi yang boleh dilihat tetapi bukannya realiti. Buddha menerangkan bahawa konsep roh ini merupakan satu salah faham tentang kesedaran deria (consciousness) manusia. Konsep roh ini sangat penting dalam setiap agama  lain.  Akan  tetapi  Buddha  sahaja  yang  menyatakan dengan jelasnya bahawa tiada sebab untuk kita mempercayai tentang kewujudan roh.

 

Perkara ini sama seperti pada masa dahulu apabila semua orang percaya bahawa matahari dan bulan mengelilingi bumi kita setiap hari. Manusia mempunyai tanggapan yang salah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang cakerawala kita. Apabila Copernicus membuktikan bahawa bukannya matahari yang mengelilingi bumi sebaliknya bumi yang mengelilingi matahari, manusia mula menyedari kebenaran itu.

 

Terdapat satu lagi tanggapan tentang bumi yang dipegang oleh manusia. Selama beribu-ribu tahun, manusia mempercayai bahawa bumi kita adalah rata. Akan tetapi Galileo telah membuktikan bahawa bumi kita adalah bulat dan bukannya rata. Lama-kelamaan manusia juga menerima kebenaran tersebut.

 

Apabila Copernicus menemui bahawa matahari ialah pusat sistem suria kita, manusia terpaksa menolak kepercayaan lama yang berasaskan bumi sebagai pusat alam semesta.

 

Kepercayaan kebanyakan ahli falsafah tradisional sehingga abad ke-19 adalah bahawa atom merupakan entiti mutlak jasad dan adalah mustahil untuk membelahkan atom tersebut. Kepercayaan ini terpaksa ditolak apabila saintis nuklear berjaya membelahnya.

Teori evolusi yang dirumuskan oleh Charles Darwin telah menolak "Teori penciptaan" yang popular itu, bahawa kehidupan dicipta oleh tuhan. Ahli geologi, biologi dan fisiologi telah menerangkan dengan terperinci bahawa kewujudan kehidupan yang pertama di dunia ini telah mengambil masa beberapa juta tahun. Semua ini tidaklah bertentangan dengan ajaran  Buddha daripada mana-mana aspek pun. Penemuan moden tentang perkembangan yang perlahan-lahan akan kehidupan mineral, tumbuhan, benda dan makhluk hidup yang lain adalah selari dengan ajaran Buddha.

 

Apabila kita mengkaji penerangan Buddha tentang alam semesta, kita mendapati  bahawa beliau telah menyentuh tentang wujudnya beberapa jenis makhluk hidup yang bahagia dan juga yang tidak bahagia, bukan sahaja di dunia ini tetapi juga di beberapa planet lain yang tertentu.

 

Para saintis moden dan juga ahli astronomi mempunyai pandangan yang terbuka tentang aspek ini. Mereka mengakui bahawa adanya kemungkinan tentang wujudnya beberapa jenis makhluk hidup di planet-planet lain yang tertentu. Banyak kepercayaan tradisi pada masa kini adalah sama dengan kepercayaan primitif tentang sistem dunia dan asalnya hidup. Akan tetapi ajaran Buddha mengesahkan penemuan baharu tersebut.

 

Buddha tidak menyokong kepercayaan bahawa upacara agama dan ritual merupakan satu-satunya cara untuk seseorang menyelamatkan dirinya.  Mengikut Buddha, perkembangan moral, penumpuan minda serta penyucian minda adalah aspek yang penting dalam menjalani  kehidupan beragama sehingga tercapainya Nibbana.  Beliau menyatakan bahawa seseorang yang berpegang teguh pada agama haruslah menjalani kehidupan yang tidak tercela, tetapi menjalani kehidupan yang terhormat, suci, senonoh, mulia serta tidak menyakiti orang lain. Hanya dengan menyembah ataupun memuja tidak dengan sendirinya menjadikan seseorang itu seorang yang berpegang teguh pada agama atau membolehkannya mencapai kesempurnaan dan penyelamatan diri.

 

Buddha juga menasihati manusia supaya menjauhkan diri daripada amalan jahat. Tujuan kita rnenghindarkan diri daripada amalan jahat adalah demi kebajikan makhluk hidup yang lain dan bukan kerana takutkan tuhan ataupun hukuman. Pada masa yang sama, beliau juga menasihati kita supaya memupuk ciri-ciri kemanusiaan yang baik, mempraktikkan amalan yang baik serta menolong orang lain tanpa mempunyai tujuan kepentingan diri yang tersembunyi.

 

Buddha merupakan satu-satunya guru yang telah memberikan penghormatan yang tinggi  kepada kebijaksanaan manusia. Beliau menasihati kita supaya tidak mengabdikan diri kepada kuasa luar. Sebaliknya kita digalakkan untuk memperkembangkan potensi kita dengan mempunyai keyakinan pada kebolehan diri sendiri.

 

Beliau juga mengatakan bahawa manusialah yang bertanggungjawab bagi semua perkara yang berlaku di dalam dunia ini. Penderitaan serta  kebahagiaan adalah diwujudkan oleh dirinya sendiri. Manusia mempunyai kebolehan untuk menyingkirkan penderitaannya serta menetapkan suatu suasana yang tenteram, bahagia serta arif melalui usaha sendiri tanpa bergantung kepada kuasa luar. Disebabkan minda manusia yang tidak terlatih itulah, mereka menghadapi banyak masalah, malapetaka dan pergolakan hidup. Jika minda manusia digunakan

dengan betul, mereka akan dapat menukarkan situasi yang tidak menguntungkan itu dan menjadikan dunia ini lebih aman, makmur serta bahagia. Hanya intelek yang terlatih yang mempunyai tenaga mental suci berkebolehan untuk menjayakannya.

 

  


 

HADAPILAH KENYATAAN

Agama ini selalu menggalakkan manusia menghadapi kenyataan hidup tanpa bertindak sebagai seorang hipokrit. Kita harus menerima kenyataan apabila menghadapinya. Oleh itu, umat Buddhis tidak menolak fakta berkenaan dengan dunia ini yang dijumpai oleh para saintis dan para cendekiawan. Walaupun Buddha telah memberi lebih penekanan kepada spirituil, beliau tidak pernah mengabaikan  kemajuan duniawi  manusia.  Di dalam ajarannya kita akan menemui nasihat yang praktikal untuk bekerja dengan betulnya tanpa membuang masa serta berusaha dan bertindak dengan bijaknya demi kemajuan umat manusia. Beliau menyatakan bahawa seseorang harus menunaikan kewajipannya kepada keluarga, sanak-saudara, rakan-rakan, masyarakat, negara serta seluruh dunia.

 

Oleh itu umat Buddhis tidak harus mengabaikan tanggungjawab dan kewajipan mereka untuk menjadikan dunia ini lebih aman dan bahagia dengan menyumbangkan tenaga mengikut kemampuan masing-masing.  Buddha tidak campur tangan dalam urusan kerajaan atau undang-undang yang ditetapkan oleh kerajaan. Buddha tidak menentang sebarang adat sosial dan tradisi sekiranya adat itu tidak merugikan tetapi sebaliknya memberi manfaat kepada masyarakat. Pada masa yang sama beliau tidak menggunakan kuasa politik atau tentera untuk mengembangkan ajarannya walaupun terdapat raja dan menteri yang menjadi pengikutnya.

 

Agama ini yang mengajar kita untuk berbakti kepada orang lain, mengorbankan keselesaan hidup untuk menolong umat manusia serta mengikuti disiplin dan peraturan agama bukannya kerana telah diturunkan oleh suatu kuasa ghaib tetapi diamalkan secara sukarela. Dengan mengikuti prinsip yang baik seperti ini berdasarkan keyakinan diri,  kita  bukan  sahaja  mendapat peluang untuk menjadi sempurna tetapi kita juga dapat membantu orang lain hidup dengan tenteram.

 

Penyempurnaan ini ialah tahap tertinggi yang harus dicapai demi menyelamatkan diri seseorang. Penyempurnaan ini tidak boleh dicapai melalui pertolongan mana-mana tuhan ataupun orang tengah.

 

Mengikut agama ini, kita dapat melihat akibat semua perbuatan baik atau buruk di dalam jangka hidup ini sendiri. Kenikmatan syurga atau Nibbana dapat diselami di dalam hidup ini juga. Tidak perlu tunggu hingga mati untuk melihat akibat tersebut seperti yang diajar dalam agama lain.

           

Sebab itulah Buddha selalu mempersilakan kita untuk datang dan menyelidik ajarannya, bukannya datang dan mempercayai secara membuta tuli. Beliau juga menasihati kita untuk memilih satu agama yang sesuai dengan menimbangkan serta menyelidik dengan pelbagai cara tanpa berdasarkan emosi ataupun kepercayaan membuta tuli. Inilah sebabnya agama Buddha dikenali sebagai ajaran yang berasaskan analisis. Di sini, kita dapat melihat analisis minda dan jasad dari segi saintifik mahupun falsafah. Aspek ini sudah tentu merupakan suatu aspek yang dihargai oleh para cendekiawan moden.

 

 

 


 

HUKUM SEJAGAT

Buddha merupakan guru yang telah menemui sifat sebenar hukum semula jadi karma dan beliau menasihati kita supaya hidup selaras dengan hukum ini. Beliau menyatakan bahawa mereka yang melanggar hukum ini, misalannya menentang alam semula jadi dan menjalani kehidupan yang tidak bermoral mestilah bersedia untuk menghadapi akibatnya.

 

Bukti hukum karma tersebut dapat dilihat dewasa ini. Sejak revolusi perindustrian pada abad yang lalu, kawasan yang luas telah dibiarkan begitu saja. Lautan dan sungai juga telah tercemar ke satu tahap yang tidak mungkin dapat dipulihkan semula kerosakan yang telah dilakukan terhadap sumber alam semula jadi kita. Perkara ini berlaku kerana manusia terlalu tamakkan kemewahan material serta jahil tentang keseimbangan antara manusia dengan alam semula jadinya.

 

Adalah mustahil untuk kita melarikan diri daripada kejadian semula jadi seperti ini dengan hanya sembahyang atau menyembah kepada tuhan kerana hukum sejagat ini adalah adil dan saksama bagi semua. Buddha telah mengajar kita cara untuk menghentikan sebahagian daripada amalan jahat dengan melaksanakan lebih banyak amalan baik. Kita dapat melakukannya dengan melatihkan minda kita serta menyingkirkan fikiran yang jahat daripada minda. Setelah melanggar hukum alam semula jadi, tidak ada cara lain untuk menghalang akibatnya daripada bertindak kecuali berusaha selari dengan hukum tersebut. Sikap semata-mata mementingkan diri sendiri harus diubah kepada semangat ingin berbakti kepada orang lain. Sikap tamak haloba pula harus diubah menjadi sikap kedermawan.

 

Buddha telah mengajar tentang karma. Seorang ahli psikologi yang terkenal bernama Carl Jung telah menerima karma sebagai kesedaran deria terkumpul (collective consciousness) yang sebenarnya merupakan pengumpulan benih karma di dalam tenaga mental. Selagi kesedaran deria terkumpul dan kemahuan untuk terus hidup masih berada di dalam minda sebagaimana yang diterangkan oleh ahli-ahli falsafah, tumimbal lahir yang baru akan terus berlaku tidak kira sama ada kita mempercayainya atau tidak.

 

Unsur jasad akan mengalami disintegrasi tetapi arus mental bersama dengan ‘’kemahuan untuk terus hidup" akan disalurkan dan satu tumimbal lahir yang baru akan terbentuk bergantung kepada kesedaran deria terkumpul tadi.

 

Hukum graviti dan keabadian tenaga yang dirumuskan oleh ahli sains moden seperti  Newton menyokong ajaran tentang karma (hukum sebab dan akibat) yang telah diajar oleh Buddha.

 

Mengikut Buddha, seorang manusia pun berkebolehan menjadi tuhan jika dia hidup berlandaskan satu jalan hidup yang benar tidak kira apapun agamanya. Akan tetapi agama lain pula menasihati umat manusia untuk bersembahyang kepada tuhan supaya diberkati rahmatnya. Agama lain juga mengajar bahawa hanya selepas kematian seseorang, barulah dia akan pergi ke syurga. Akan tetapi kenikmatan syurga itu tidak bermaksud bahawa manusia dapat menjadi  tuhan. Bagaimanapun konsep Buddhis tentang tuhan adalah berbeza daripada agama lain.

 

Semua pengasas agama lain tidak pernah menyatakan bahawa pengikutnya juga mempunyai peluang untuk mencapai kebahagiaan, ketenteraman, kenikmatan dan penyelamatan diri sama seperti yang diperoleh oleh pengasas agama tersebut. Tetapi Buddha pula menyatakan bahawa sesiapapun dapat menjadi Buddha jika beliau sanggup mengamalkan kesempurnaan dan jalan yang telah dipraktikkan olehnya.

 

 

 


SIFAT MINDA

Perubahan mendadak minda dan elemen jasad juga telah diterangkan dalam agama Buddha. Mengikut Buddha, dalam setiap pecahan satu saat, minda akan muncul dan menghilang. Bidang biologi, fisiologi dan psikologi juga mengajar sifat perubahan hidup dalam cara yang sama. Oleh itu hidup bukanlah sesuatu yang statik.

 

Seorang ahli psikologi. Prof. William James telah menerangkan tentang satu poin-detik kesedaran deria (consciousness). Beliau telah membincangkan bahawa kesedaran deria itu wujud dan menghilang semua secara berterusan.

 

Berdasarkan sifat yang mengakibatkan proses perubahan minda yang berterusan, apabila suatu minda itu terbentuk, ia akan menyebabkan wujudnya satu minda yang lain sedangkan ia pula akan menghilang. Minda baru tadi akan menyebabkan suatu minda baru wujud dan ianya pula akan hilang dan begitulah seterusnya. Motif manusia yang semata-mata mementingkan dirinya sendiri menyebabkan fikiran jahat bertapak dalam minda manusia. Motif ini wujud kerana perpautan untuk terus wujud dan kepercayaan tentang kewujudan suatu ego yang kekal abadi yang sering inginkan kepuasan nafsu indera.

Apabila kita mengkaji riwayat hidup dan ajaran Buddha, kita dapat melihat bahawa segala-galanya adalah terbuka untuk disiasat oleh sesiapa pun. Tidak ada apa-apa untuk disembunyikan atau peristiwa yang ajaib. Mengikut Buddha, konsep kuasa luar biasa yang dipegang oleh kebanyakan manusia bukanlah sesuatu yang luar biasa tetapi hanya merupakan satu fenomena semula jadi yang tidak dapat difahami oleh orang kebanyakan. Dengan bertambahnya pengetahuan kita tentang alam semesta, kepercayaan  kita tentang sesuatu yang

luar biasa akan berkurangan. Bagi manusia primitif, kilat dan guruh berlaku kerana tuhan menjadi marah. Tetapi dewasa ini, kita sedia maklum bahawa kilat dan guruh adalah diakibatkan oleh cas-cas elektrik.

 

Jika komponen-komponen sesuatu jasad tertakluk kepada hukum semula jadi yang merangkumi  perubahan, pereputan dan kematian, bagaimanakah kita dapat memperkenalkan semua ini sebagai kuasa luar biasa?

 

Semasa  kelahiran, Pencerahan  Sempurna dan kemangkatan Buddha, semua peristiwa ini berlaku dengan terbuka (tanpa apa-apa untuk disembunyikan).

 

Buddha menjalani hidupnya sebagai guru agama yang biasa dan sebagai manusia yang sebenarnya.

 

Buddha telah menerangkan tentang proses evolusi seseorang daripada tahap haiwan ke tahap manusia dan seterusnya ke tahap kedewaan. Kemudian dia meningkat pula ke tahap Brahma dan seterusnya ke tahap yang sempurna. Seseorang juga boleh meneruskan daripada kehidupan yang suci ke kehidupan beragama yang sempurna. Buddha telah menerangkan tentang proses yang sebaliknya juga, iaitu proses perubahan daripada tahap manusia ke tahap haiwan.

 

 


MENJALANI HIDUP YANG SEDERHANA

Buddha telah menasihati umat manusia untuk mengikuti Jalan Tengah dalam setiap aspek kehidupan mereka. Akan tetapi ramai di antara kita  tidak  menyedari  makna  sebenar dan  kegunaan Jalan Tengah yang mulia ini. Jalan Tengah ini mempunyai suatu makna yang dalam. Jalan ini menunjukkan cara hidup yang betul untuk menghindarkan diri daripada kedua-dua jalan hidup yang keterlaluan dan sebaliknya hidup secara sederhana. Jalan ini juga mengajar kita untuk menggunakan indera kita tanpa menyalahgunakannya. Jalan ini dapat digunakan untuk membolehkan kita mempelajari cara untuk menggunakan indera kita dengan betul. Panca indera kita itu adalah untuk melindungi diri kita, menghindarkan diri daripada bahaya serta mencari nafkah hidup. Malangnya ramai orang menghabiskan riwayat hidup mereka dengan hanya  memuaskan  nafsu  mereka  serta  menyalahgunakan  indera mereka bagi memenuhi kepuasan mereka sahaja. Dengan itu, perpautan mereka menjadi lebih banyak dan mereka tetap tidak dapat menikmati kepuasan yang dicari-cari itu.

 

Kebanyakan amalan tidak bermoral, perbuatan tidak berperikemanusiaan, tekanan emosi yang serius, persaingan yang tidak sihat, ketegangan, gangguan mental dan pergolakan yang dialami oleh masyarakat rnoden adalah disebabkan oleh minda yang sentiasa tidak berpuas hati  itu menyalahgunakan inderanya. Kuasa "instinctive" indera (berdasarkan naluri) ini akan lama-kelamaan menurun dan banyak jenis penyakit akan muncul dalam organ manusia. Kita menghadapi akibat ini kerana menyalahgunakan atau keterlaluan dalam penggunaan panca indera kita. Jika kita terlalu berpaut kepada kepuasan hidup dalam dunia ini dan tidak mempunyai masa untuk mencorak dan bersedia bagi masa hadapan serta tumimbal lahir yang akan datang, maka hidup kita akan sentiasa diselami perasaan muram.

  

Buddha telah menasihati kita bahawa perbuatan membunuh sebarang makhluk hidup    walau bagaimana kecilpun, adalah suatu perbuatan yang tidak berperikemanusiaan dan tidak adil. Sikap lemah-lembut ini tidak diajar oleh mana-mana guru agama lain. Mereka hanya mengajar bahawa kita hanya bersalah jika kita menyakiti seorang manusia lain. Memusnahkan makhluk hidup lain bukanlah cara yang tunggal supaya kita bebas daripada masalah yang diberi oleh mereka.

 

Tujuan  agama  Buddha  adalah  untuk  membangunkan  umat manusia ke tahap pencapaian kebahagiaan yang tertinggi dan ini hanya dapat dicapai sekiranya terdapat satu pemahaman yang jelas tentang kehidupan dan alam semula jadi. Tujuan agama Buddha bukanlah untuk mewujudkan alam khayalan, memenuhi keperluan emosi seseorang ataupun melibatkan diri dalam kepuasan duniawi yang tidak menentu. Agama ini juga tidak menjanjikan suatu alam kepuasan duniawi yang berkekalan di mana-mana.

 

Agama Buddha memberi satu gambaran yang jelas tentang kehidupan. Ciri sebenar kehidupan, punca penderitaan dan punca kebahagiaan telah dijelaskan dalam agama Buddha. Teori perubatan, sains dan teknologi pula masih tidak berjaya menemui penawar bagi penderitaan mental dan ketidakpuasaan.

 

 


APAKAH KEARIFAN?

Dari sudut pandangan agama Buddha, kearifan adalah berdasarkan pemahaman serta fikiran yang benar, menyedari hukum universal dan memperkembangkan celik minda (insight) untuk melihat bebenaran serta menyelamatkan diri daripada belenggu ketidakpuasan hidup.

 

Oleh itu, kearifan yang sebenarnya tidak dapat diperoleh dalam institusi akademik ataupun makmal bagi penyelidikan sains. Kearifan sebenar juga tidaklah dapat diperoleh dengan selalu bersembahyang ataupun melaksanakan upacara keagamaan dan ritual. Kearifan itu adalah terpendam dalam minda kita. Apabila kita dapat mengalami, memahami, menyedari dan menyucikan minda kita, kearifan akan dapat kita peroleh. Tahap ini ialah penyempurnaan yang tertinggi. Tujuan hidup kita adalah untuk mencapai tahap ini. Daripada mencari apakah yang terdapat di angkasa lepas, lebih baik kita mengkaji sifat lingkungan alam dalam diri kita sendiri untuk mencapai tujuan muktamad kita.

 

Manusia boleh menyingkirkan kuasa semula jadi duniawi yang tidak menguntungkannya itu dengan menyucikan dan menguatkan mindanya untuk mencapai suatu tahap Ariya yang bahagia. Pada tahap ini, kuasa semula jadi tadi tidak berkeupayaan untuk berfungsi lagi.

 

Seorang ahli falsafah pernah berkata bahawa agama bercanggah dengan segala-gala  yang pernah dialami oleh manusia. Jikalau begitu, agama Buddha tidak boleh digolongkan di dalam kategori agama seperti itu kerana Buddha telah mengajar kita segala-galanya mengikut pengalamannya sendiri yang bersifat kemanusiaan.

 

Ramai ahli falsafah, cendekiawan dan saintis hanya menggunakan pengetahuan duniawi, kuasa pemikiran dan kebijaksanaan mereka untuk menjelaskan banyak perkara. Mereka juga memberikan pandangan mereka berdasarkan semua ini. Dengan pengetahuan intelektual yang sebegitupun, adalah mustahil untuk memahami sifat sebenar sesuatu fenomena kerana tiadanya usaha untuk menyucikan minda. Apabila kita mengkaji kenyataan yang dikeluarkan oleh beberapa pakar, kita boleh melihat kebenaran dalam kata-kata mereka itu. Akan tetapi kebanyakan daripada kata-kata ini hanya merupakan falsafah semata-mata sebab mereka menggunakan minda mereka yang diselubungi oleh ilusi dan egoisme. Sebaliknya Buddha telah menggunakan minda dan kearifannya, digabungkan dengan kebijaksanaan, belas kasihan dan kearifannya untuk memahami sesuatu perkara di dalam konteks dan perspektif yang betul dan sepenuhnya.

 

Disebabkan perkara ini, ajarannya itu tidak pernah menjadi satu falsafah semata-mata ataupun teori. Ajarannya itu merupakan satu jalan yang praktikal untuk menyelesaikan masalah-masalah manusia.

 

Ajarannya ialah agama tunggal yang telah diterangkan kepada umat manusia melalui pengalaman, kesedaran, kearifan serta Pencerahan Sempurna pengasasnya. Ajarannya bukanlah satu perutusan daripada tuhan. Masalah manusia mestilah difahami oleh manusia sendiri melalui pengalaman sebagai seorang manusia dengan memperkembangkan ciri-ciri kemanusiaan yang tinggi. Seorang guru manusia mestilah mencari jalan penyelesaian bagi masalah manusia dengan menyucikan dan memperkembangkan mindanya. Disebabkan ini, Buddha tidak memperkenalkan dirinya sebagai seorang penyelamat luar biasa. Beliau berkata tiada seorang penyelamat sebegitu yang wujud. Mengikut Buddha, hanyalah kita sendiri yang dapat menyelamatkan diri kita.

 


 

ADAKAH AGAMA YANG BENAR MEMBANTUKAN

KEMAJUAN DUNIA?

Ramai saintis, ahli falsafah dan cendekiawan mempunyai sikap yang negatif terhadap agama. Mereka berkata agama membantut kemajuan manusia. Agama juga disifatkan sebagai memimpin manusia ke jalan yang salah kerana memperkenalkan kepercayaan yang kolot dan karut serta amalan yang menjauhkan manusia daripada fakta yang dijumpai oleh para saintis. Karl Marx pernah berkata, "Agama merupakan dadah bagi manusia". Akan tetapi apabila kita mengkaji definisi mereka terhadap agama, kita boleh memahami bahawa agama Buddha tidak termasuk dalam kategori agama seperti itu. Oleh itu pada masa hadapan apabila para intelek berjaya membahas dan menolak sesuatu agama, mustahil bagi mereka untuk melabelkan agama Buddha sebagai suatu agama yang palsu kerana Buddha telah mendedahkan kebenaran yang mutlak. Sekiranya terdapat kebenaran dalam apa juapun, kebenaran itu haruslah tetap sebagai kebenaran selama-lamanya.

 

Jika kebenaran itu terpaksa diubahsuai atau ditukar mengikut keadaan-keadaan tertentu, maka ia bukanlah kebenaran mutlak. Sebab itulah kebenaran yang didedahkan oleh Buddha dikenali sebagai Kebenaran Ariya. Kebenaran tersebut memimpin manusia untuk menjadi seorang yang mulia. Oleh itu, akan terdapat satu jalan hidup yang betul dan mulia yang berkemampuan untuk menghadapi sebarang cabaran intelektual mahupun saintifik. Dalam konteks ini, ajaran Buddha tidak dapat dicabar oleh sesiapa pun. Para intelek sudah tentunya akan menghormati jalan hidup sebegini jika mereka benar-benar dapat memahami ajaran Buddha. Oleh itu, ajaran Buddha akan terus menjadi satu jalan hidup yang memimpin manusia di sepanjang jalan yang mulia, suci, sempurna dan dipenuhi dengan kebahagiaan dan ketenteraman tanpa mengira label keagamaan.

 

 


SATU AGAMA YANG BEBAS

Kebebasan yang dinikmati oleh umat Buddhis adalah satu aspek yang terpuji. Ramai  umat Buddhis sendiri tidak menyedari perkara ini. Kita mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk berfikir dan menimbangkan sama ada untuk menerima ataupun menolak sesuatu. Kita tidak perlu menerima sesuatu di atas nama agama atau kerana merenung tentang  kegemilangan  guru  agama, berpendapat bahawa sesuatu perkara tersebut adalah kewajipan kita atau kerana mengikuti tradisi dan kebudayaan kita. Umat Buddhis bebas untuk menyiasat sesuatu perkara dan menerimanya jika perkara tersebut selaras dengan keinsafan mereka sendiri. Umat Buddhis tidak menerima atau menolak sesuatu tanpa sebarang alasan yang munasabah. Mereka tidak pernah menyatakan yang mereka dilarang berbuat begini atau sebaliknya. Mereka berkata bahawa mereka tidak suka melakukan sesuatu kerana angkara itu mengakibatkan masalah, kesulitan atau penderitaan kepada masyarakat. Mereka melaksanakan amalan-amalan baik yang tertentu bukan kerana agama  Buddha meminta mereka berbuat demikian, tetapi amalan baik ini dilakukan kerana mereka menyedari makna dan kebaikan amalan seperti itu demi kebajikan orang lain. Agama Buddha merupakan satu agama yang berdasarkan kebebasan yang tidak membendung kegiatan seseorang sekiranya kegiatan itu bermoral dan tidak menyakiti orang lain. Umat Buddhis mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk menyusun kegiatan keluarga mereka tanpa melanggar prinsip-prinsip agama yang asas. Agama ini adalah seperti satu lombong emas bagi para intelek menjalankan kajian dan mencari aspek-aspek yang lebih mendalam bagi bidang psikologi, falsafah, sains dan hukum alam sejagat. Lombong emas ini juga adalah penting bagi perkembangan spirituil dan menyelamatkan umat manusia daripada belenggu dengan ketidakpuasan dan pergolakan. Tidaklah menghairankan selama 2500 tahun agama Buddha telah dapat meyakinkan kebanyakan orang dalam hampir setiap negara di benua Asia. Pada masa itu, penduduk negara-negara tersebut telah menyambut ajaran Buddha sebagai satu utusan untuk keamanan dunia. Disebabkan ini juga, agama Buddha dapat diperkenalkan tanpa sebarang masalah, tanpa mengeksploitasikan orang lain ataupun menggugat sistem yang sedia ada.

 

 


PUNCA MASALAH KITA

Satu aspek penting yang lain dalam agama ini ialah penerangannya tentang punca masalah manusia dan penderitaannya. Mengikut Buddha, kita menghadapi semua masalah ini dalam kehidupan duniawi kerana perpautan yang wujud di dalam minda kita. Beliau telah  mendedahkan bahawa terdapat tiga jenis kuasa perpautan di dalam minda kita yang bertanggungjawab untuk kewujudan, tumimbal lahir serta semua masalah dan gangguan mental kita. Ketiga-tiganya adalah - perpautan untuk kewujudan, perpautan untuk kepuasan indera dan perpautan untuk ketidakwujudan. Untuk memahami makna sebenar perkara ini, kita harus memikirkannya dengan bijak serta cermat sehingga kita mendapat kesedaran. Ahli falsafah dan psikologi yang terkenal juga telah menerangkan 3 perpautan tadi itu dengan istilah yang berbeza sebagai punca kewujudan. Arthur Schophenhour menerangkan 3 kuasa ini sebagai dorongan seks, kemandirian diri dan pembunuhan diri. Ahli psikologi seperti Sigmond Freud menerangkan perkara yang sama sebagai libido, naluri ego serta naluri maut. Seorang ahli psikologi terkenal yang lain bernama Carl Jung berkata, "Daripada punca-punca naluri muncullah segala-gala yang kreatif". Dari sini kita dapat melihat bagaimana para intelek yang terkenal sanggup menyokong kebenaran yang didedahkan oleh Buddha pada 25 abad yang lalu. Bagaimanapun apabila kita meneliti penerangan mereka ini, kita dapat melihat bahawa Buddha mempunyai tahap pemahaman yang jauh lebih tinggi daripada para intelek ini berkenaan tentang isu-isu seperti ini.

 

 


PUNCA PENDERITAAN

Dunia ini jelas dipenuhi dengan pelbagai jenis penderitaan seperti kematian,  ketidakkekalan, kesengsaraan, ratapan, kesakitan, kerunsingan dan sebagainya. Buddha telah menunjukkan bahawa kelahiran (Jati) membawa bersamanya penderitaan. Jika tiada kelahiran, maka tiadalah skop bagi penderitaan.

 

S. :       Mengapakah terdapat kelahiran?

J. :        Proses sub-sedar  (sub-conscious) akan wujud sebagai gabungan minda dan jasad (nama-rupa) (bhava) mengakibatkan kelahiran. Dalam erti kata lain, di mana terdapat bhava, di situ terdapat kelahiran.

 

S. :       Apakah yang mengakibatkan pembentukan gabungan minda dan jasad?

J. :        Fikiran yang dikuasai oleh tanha (nafsu keinginan) mengakibatkan pembentukan    kecenderungan karma serta pembentukan gabungan minda-jasad.

 

S. :      Apakah yang mengakibatkan perpautan?

J. :      Tanha yang mengakibatkan perpautan.

 

S. :      Apakah yang menghasilkan tanha?

J. :      Tanha dihasilkan oleh sensasi atau perasaan (vedana).

 

S. :       Apakah yang menghasilkan perasaan?

J. :       Pertemuan (deria dengan objeknya) menghasilkan perasaan.

S. :       Mengapakah terdapat pertemuan sebegitu?

J. :       Enam dasar-deria (salayatana) adalah punca pertemuan tersebut.

 

S. :       Bagaimanakah enam dasar-deria itu wujud?

J. :       Gabungan  psiko-fizikal  (nama-rupa)  menghasilkan enam  dasar-deria tersebut.

 

S. :       Bagaimanakah gabungan psiko-fizikal tersebut wujud?

J. :        Dengan munculnya kesedaran deria (consciousness) yang pasif (vinnana atau vipaka  citta), gabungan psiko-fizikal wujud.

 

S. :       Bagaimanakah kesedaran deria pasif ini wujud?

J. :       Kesedaran deria pasif ini terhasit akibat tenaga karma.

 

S. :       Bagaimana tenaga karma (sankhara) muncul?

J. :        Bergantung kepada kejahilan (avijja) yang merupakan salah satu rupa luaran tanha, tenaga kamma wujud.

 

S.  =  Soalan        J. =  Jawapan

 

Jadi, jelaslah bahawa kejahilan (avijja) merupakan punca seluruh proses tersebut. Akan tetapi, kejahilan tidak boleh dikaitkan sebagai satu sebab metafizikal atau satu prinsip kosmo, tetapi ia merupakan satu syarat di mana perkembangan tersebut berlaku. Bergantung kepada satu, yang satu lagi muncul. Sebenarnya, inilah pembentukan yang bersyarat, "Paticca Samuppada". Seluruh siri ini boleh dipanggil kitaran kewujudan, "bhava cakka". Setiap hubungan boleh digabungkan dengan yang satu lagi. Hubungan ini (misalnya kejahilan, tenaga karma dan sebagainya) adalah dikenali sebagai Dua Belas Jari Kitaran Kewujudan (Paticca Samuppada).

 

Jejari ini dihubungkan dengan masa lampau, kini dan masa hadapan secara berturut-turut. Dalam kewujudan yang lepas terdapat kejahilan dan tenaga karma. Dalam lingkungan hidup kini, terdapat kesedaran deria yang reaktif, gabungan psiko-fizikal, enam dasar-deria, pertemuan, sensasi, tanha, perpautan, dan pembentukan kecenderungan karma. Pada masa hadapan, terdapat tumimbal lahir dan penderitaan-penderitaan yang bersangkutan. Justeru itu, kitaran kewujudan yang dikaitkan dengan tempoh masa yang lampau, kini dan masa hadapan akan berterusan.

 

 Agama ini merupakan satu agama yang mempunyai prinsip-prinsip agama yang sejati, yang dapat dipertahankan asasnya tanpa sebarang perubahan, tidak kira masa, tempat dan situasi sekalipun. Keupayaan untuk memahami nilai idea-idea agama ini mungkin akan hilang daripada ingatan manusia. Manusia mungkin mengalami masalah untuk mengamalkan prinsip-prinsip ini dalam suatu masyarakat yang kehilangan amanah. Walau bagaimanapun, nilai prinsip-prinsip yang berharga ini akan disanjungi oleh setiap manusia yang bertamadun dan memahami prinsipnya pada bila-bila masa pun.

 

Adalah diharapkan penerangan yang diberikan ini dapat menjawab soalan "Mengapa memilih agama Buddha" dan sebabnya agama ini diperlukan walaupun dalam era moden ini.