Make your own free website on Tripod.com

Projek Terjemahan Buku What Buddhist Believe

( Ven.Dr.K.Sri Dhammananda)

Pengenalan

Buku Kepercayaan Buddhis (What Buddhist Believe, terbitan Buddhist Missionary Society Malaysia) hasil tulisan Ven. Dr. K Sri Dhammananda merupakan antara buku Buddhisme yang paling popular di kalangan Buddhis Malaysia. Dalam buku tersebut, Bhante telah menerangkan dengan terperinci ajaran Buddha khusus kepada orang kebiasaan di Malaysia secara umumnya. Penekanan diberi terhadap penjelasan tentang cara praktik Buddhis dan salah faham yang biasa wujud di kalangan masyarakat masa kini. Adalah difahamkan bahawa buku tersebut telah diterjemahkan kepada berpuluh-puluh bahasa lain di serata dunia.

Projek terjemahan buku ini (setahu saya) telah bermula sejak tahun 1989 lagi. Pada masa tersebut usaha penterjemahan telah diagihkan kepada beberapa kumpulan Buddhis di serata Malaysia. Fasa pertama, iaitu terjemahan dari teks Inggeris ke Bahasa Malaysia telah hampir siap. Namun disebabkan masalah-masalah tertentu, buku hasil karya Yang Mulia Dhammananda sampai ke hari ini masih tidak siap.

 

Bantuan Diperlukan

Bantuan untuk mengedit dan mengemaskini teks Kepercayaan Buddhis adalah amat dialu-alukan. Kepada sesiapa yang berminat untuk menghulurkan bantuan ikhlas, sila hubungi saya di sumangala@time.net.my

Saya akan mengagihkan bahagian-bahagian tertentu mengikut kesudian dan keupayaan anda.

 

Kandungan Buku

Kesemua bahan terjemahan yang telah dibuat terdapat di sini. Setakat ini, hanya beberapa bab sahaja yang telah diedit dan dikemaskini.
 1. KEHIDUPAN DAN SIFAT SEMULAJADI BUDDHA

 2. UTUSAN BUDDHA

 3. SELEPAS BUDDHA

 4. KEBENARAN BUDDHA YANG KEKAL SELAMANYA

 5. Ajaran-ajaran Utama

 6. PENDEKATAN LAIN BERKENAAN BUDDHISME

 7. ASAS  MORAL  UNTUK MANUSIA  SEJAGAT

 8. MORAL DAN AMALAN BUDDHIS

 9. DHAMMA DAN DIRI SENDIRI SEBAGAI PELINDUNG

 10. PEMUJAAN, MEDITASI DAN LATIHAN KEAGAMAAN

 11. CARA HIDUP DAN BUDAYA

 12. PERKAHWINAN, KEMATIAN DAN KAWALAN KELAHIRAN

 13. SIFAT,_NILAI_DAN_PILIHAN_MENGENAI_KEPERCAYAAN_AGAMA

 14. PENYEBAR BUDAYA MANUSIA SEBENAR

 15. PEPERANGAN DAN KEAMANAN

 16. ALAM KEWUJUDAN

 17. TILIKAN DAN MIMPI