Make your own free website on Tripod.com

3

SELEPAS BUDDHA

 

 

 

PENGGANTI BUDDHA________________________________________________________ 3

BAKAL BUDDHA_____________________________________________________________ 3

 

 

 

Adakah Buddha wujud selepas pemergianNya?

 

Soalan mengenai "Adakah Buddha wujud selepas pemergianNya atau tidak" bukanlah satu soalan baru. Soalan yang sama telah dikemukakan kepada Buddha semasa hidupNya.

 

Apabila sekumpulan pertapa menanya soalan ini kepada pengikut Buddha, mereka tidak dapat memberikan jawapan yang memuaskan. Anuradha, salah seorang daripada pengikut Buddha pun melaporkan perbualan mereka ini kepada Buddha. Biasanya soalan ini tidak dijawab oleh Buddha apabila menimbangkan daya pemahaman penanya‑penanya. Walau bagaimanapun untuk kali ini, Buddha menjawab soalan Anuradha:

 

‘Oh Anuradha, pada pandangan anda, adakah rupa ini kekal atau  tidak?’

‘Tidak kekal, Tuan. ’

‘Sesuatu yang tidak kekal menyakitkan atau menggembirakan?’

‘Menyakitkan, Tuan. ’

‘Adakah sesuai menganggap sesuatu yang tidak kekal, menyakitkan dan tertakluk kepada perubahan sebagai: “Ini kepunyaan saya, ini saya, ini roh saya atau sesuatu yang kekal?”’

‘Tidak sesuai, Tuan.’

‘Adakah perasaan sesuatu yang kekal atau tidak?’

‘Tidak kekal, Tuan.’

‘Adakah yang tidak kekal itu menyakitkan atau menggembirakan?’

‘Menyakitkan, Tuan.’

‘Adakah sesuai menganggap apa yang tidak kekal, menyakitkan dan yang tertakluk kepada perubahan sebagai: ‘Ini kepunyaan saya, ini saya, ini roh saya?’’

‘Tidak sesuai, Tuan.’

‘Adakah tanggapan, kecenderungan formasi dan kesedaran sesuatu yang kekal atau tidak?’

‘Tidak kekal, Tuan.’    

‘Adakah yang tidak kekal ini menyakitkan atau menggembirakan?’

‘Menyakitkan, Tuan.’

‘Adakah sesuai menganggap sesuatu yang tidak kekal, menyakitkan dan yang tertakluk kepada perubahan sebagai: “Ini kepunyaan saya, ini adalah saya, ini adalah roh saya?”’

 

‘Tidak sesuai, Tuan.’

 

‘Jadi, tidak kira apa jua rupa, perasaan, tanggapan, kecenderungan formasi dan kesedaran yang telah, yang akan dan yang sedang ada kaitan dengan diri kita atau orang lain, kasar atau halus, berkuasa atau lemah, jauh atau dekat; Segala rupa, perasaan, tanggapan, kecenderungan formasi dan kesedaran perlu dipertimbang menggunakan pengetahuan yang betul bahawa: ‘Ini bukan kepunyaan saya, ini bukan saya, ini bukan roh saya.’ Dengan pemahaman ini, seseorang pengikut yang mulia dan berpengetahuan tidak akan dipesonakan oleh rupa, perasaan, tanggapan, kecenderungan formasi dan kesedaran. Apabila tidak terpesona, dia dapat mengawal hawa nafsu dan akhir sekali menghapuskannya. ’

 

‘Dengan membebaskan diri daripada hawa nafsu, dia dapat memperoleh kebebasan, dan celik akal timbul pada dirinya: 'Saya telah bebas.’ Dia menyedari bahawa: ‘Kelahiran telah ditamatkan, saya telah menjalani kehidupan suci dan telah melakukan apa yang perlu dilakukan. Tiada kelahiran lagi bagi saya.’

 

‘Apakah fikiran anda, Anuradha, adakah anda menganggap bahawa Rupa sebagai Tathagata?’

‘Tidak, Tuan.’

‘O Anuradha, apakah pandangan anda, adakah anda melihat Tathagatha dalam rupa?’

‘Tidak, Tuan.’

‘Adakah anda melihat seorang Tathagata terpisah daripada Rupa?’

‘Tidak, Tuan.’

‘Adakah anda melihat Tathagata dalam rupa, perasaan, tangapan dan kesedaran?’

‘Tidak, Tuan.’

‘O Anuradha, apakah pandangan anda, adakah anda menganggap sesuatu yang tanpa rupa, perasaan, tanggapan, kecenderungan formasi dan kesedaran sebagai Tathagata?’

‘Tidak, Tuan.’

 

    ‘Anuradha, memandangkan seorang Tathagata tidak wujud dalam kehidupan ini, anda boleh mengatakan: "Buddha yang mulia dan agung ini telah menunjukkan dan menerangkan empat perkara ini:

Tathagata wujud selepas kematian;

Tathagata tidak wujud selepas kematian;

Tathagata sebenarnya wujud dan tidak wujud selepas kematian;

Tathagata tidak wujud dan bukan tidak wujud selepas kematian?’

‘Tidak, Tuan.’

 ‘Baik Anuradha, sejak dahulu sehinggalah kini, saya hanya menerangkan kebenaran mengenai Dukkha dan penghapusan Dukkha." (Anuradha Sutta - Samyutta Nikaya)

 

Perbualan di antara Buddha dan Anuradha di atas mungkin tidak memuaskan hati semua memandangkan ia tidak dapat memenuhi pertanyaan yang tertimbul di hati manusia. Kebenaran ialah sesuatu yang tidak dapat memuaskan emosi dan intelek. Ia merupakan perkara yang paling sukar difahami oleh semua. Pemahaman sepenuh hanya dapat dicapai melalui celik akal. Kebuddhaan merupakan penyatuan semua nilai-nilai suci tertinggi dan pencerahan yang teragung. Inilah sebabnya amat jarang sekali wujudnya Buddha yang boleh mencelik akal orang lain di dunia ini.

 

 

PENGGANTI BUDDHA

 

Kebuddhaan merupakan pencapaian yang tertinggi.

 

Ramai orang menyoal kenapa Buddha tidak melantik seorang pengganti. Tetapi, bolehkah sesiapa melantik orang lain untuk menggantikan tempat Buddha yang telah mencapai pencerahan sempurna? Kebuddhaan merupakan pencapaian yang tertinggi dan hanya dapat dicapai oleh manusia yang paling arif. Beliau diibaratkan bunga bagi kaum manusia. Untuk mencapai tahap ini, seseorang mesti mempunyai kelayakan-kelayakan seperti keupayaan melatih diri sendiri, mendisiplinkan diri, bermoral, pengetahuan tinggi dan mempunyai belas kasihan yang tidak terbatas terhadap semua benda hidup. Jadi seseorang perlu berusaha dengan amat gigih untuk mencapai Kebuddhaan. Contoh: Seorang doktor tidak boleh melantik seseorang sebagai doktor walaupun anaknya sendiri, kecuali anaknya mempunyai kelayakan menjadi doktor. Seorang peguam tidak boleh melantik orang lain menjadi peguam kecuali orang tersebut mempunyai kelayakan tertentu. Seorang ahli sains tidak boleh melantik orang lain menjadi ahli sains kecuali orang itu mempunyai pengetahuan setaraf ahli sains.

 

Oleh sebab inilah, Buddha tidak melantik penggantiNya. Sekiranya Buddha berbuat demikian, penggantinya mungkin tidak mempunyai kualiti setaraf BUddha dan sudah pasti penyalahgunaan kuasa akan berlaku serta mengelirukan orang ramai.

 

Kuasa terhadap suatu agama mesti dipegang oleh seseorang yang mempunyai pemikiran yang jelas, pemahaman yang benar, kesempurnaan dan yang menjalani kehidupan suci. Kuasa tidak harus dipegang oleh seseorang berfikiran duniawi yang menghambakan diri kepada keseronokan deria atau sesiapa yang ketagih kepada keuntungan kebendaan dan kuasa duniawi. Jika tidak, kesucian, kebebasan dan kebenaran pada sesuatu agama akan disalahgunakan.

 

 

BAKAL BUDDHA

 

`Saya bukanlah Buddha pertama yang datang ke dunia ini, saya juga bukanlah Buddha yang terakhir. Sebelum ini, terdapat banyak Buddha yang muncul di dunia ini. Pada masa yang sesuai, Buddha lain akan muncul di dunia ini, pada kitaran dunia ini.

 

Menjelang pemergian Buddha, Yang Mulia Ananda dan pengikut‑pengikut lain menangis. Buddha berkata: "Cukuplah Ananda. Jangan menyusahkan dirimu. Janganlah menangis. Bukankah saya pernah memberitahu kamu bahawa adalah sifat semula jadi setiap benda musnah pada akhirnya? Kita terpaksa berpisah dengan semua orang kesayangan dan terdekat. Orang jahil memegang kepada idea kewujudan diri; orang arif memahami bahawa idea tersebut adalah tidak berasas. Orang bijaksana mempunyai konsep keduniaan yang betul. Dia memahami bahawa setiap benda komponen akan berubah tetapi kebenaran akan sentiasa berkekalan.

 

Buddha meneruskan percakapanNya, "Mengapa saya perlu memelihara jasad ini sedangkan jasad hukum agung tidak akan luntur? Saya telah mengambil keputusan muktamad. Saya telah melaksanakan tugas saya dan telah mencapai tujuan saya. Ananda, anda telah lama bersama saya dari segi pemikiran, percakapan dan kelakuan yang penuh dengan kasih sayang tidak terbatas. Anda telah melakukannya dengan baik. Ananda, dengan usaha yang bersungguh‑sungguh, anda juga akan bebas daripada segala ikatan! Anda akan bebas daripada hawa nafsu, kekeliruan minda dan kejahilan. Sambil menahan tangisannya, Ananda bertanya: ‘Siapa yang akan mengajar kami setelah pemergian Tuan?’ Buddha menasihatinya supaya menganggap ajaranNya sebagai guru selepas pemergianNya.

 

Buddha meneruskan lagi: "Saya bukanlah Buddha pertama yang datang ke dunia ini, saya juga bukanlah Buddha yang terakhir. Pada masa yang sesuai kelak, Buddha lain akan muncul di dunia ini. Dia merupakan seorang yang amat suci, yang telah mencapai pencerahan sempurna, amat arif, suci tindak-tanduknya, memahami alam semesta, pemimpin manusia yang tiada tandingan, guru kepada dewa dan manusia. Beliau akan menyampaikan Kebenaran Abadi seperti yang telah saya ajar kamu. Dia juga akan menunjukkan kehidupan agama yang sempurna dan suci sebagaimana yang saya tunjukkan sekarang.

 

"Bagaimana kita dapat mengenalinya?" tanya Ananda. Buddha menjawab: "Buddha yang akan datang akan dikenali ramai sebagai Maitreya yang bermakna kasih sayang dan peramah."

 

Buddhis mempercayai bahawa sekiranya mereka menjalani kehidupan keagamaan yang berpahala, mereka akan berpeluang dilahirkan sebagai seorang umat manusia pada zaman Buddha Maitreya dan mencapai Nibbana yang sama seperti Buddha Gautama. Dengan cara ini, mereka akan memperoleh kebebasan mutlak melalui pimpinan ajaranNya. AjaranNya menjadi satu harapan kepada semua manusia pada masa akan datang. Walau bagaimanapun, menurut Buddha, orang yang sahih boleh mencapai Nibbana pada bila‑bila masa sekiranya mereka berusaha gigih, tidak kira sama ada Buddha wujud ataupun tidak.

 

"Selagi pengikut‑pengikut saya mengamalkan kehidupan beragama yang suci, selagi itulah dunia ini tidak akan ketiadaan Arahant."

 (Maha Parinibbana Sutta)